Це Програмне Забезпечення має забезпечувати можливість розподілу функцій між комп'ютерними станціями в складі локальної мережі Транспортного Підприємства, а також об'єднання всіх функцій на одному Персональному Комп'ютері (для підтримки малих Транспортних Підприємств). Воно НЕ повинно автоматично втручатися в управління рухом Транспортних Засобів на маршрутах або керувати виведенням інформації на встановлені в них Інформаційні Табло. Основна функція - допомога Транспортному Підприємству в організації роботи, включаючи контроль і планування. Повинно мати доброзичливий Графічний Iнтерфейс Користувача і автоматично оповіщати диспетчера про позаштатні ситуації на маршрутах.

ЕКРАННІ ФОРМИ

Далі представлено словесний опис деяких форм введення і надання інформації, які має забезпечувати дане Програмне Забезпечення.

ПРИМІТКА: приклади реалізації деяких екранів Графічного Інтерфейсу Користувача схожого призначення можна знайти в описі Програмного Забезпечення для Центру Крові і Плазми.

ОПИС КОМП'ЮТЕРНОЇ СТАНЦІЇ

Як сказано раніше, дане Програмне Забезпечення має забезпечувати як розподілену роботу в мережі, так і можливість зберігати всю функціональність, будучи встановленим тільки на одному ПК. Ця форма повинна забезпечувати користувача зручними і простими засобами призначення Основних Функцій, доступних оператору даної комп'ютерної станції відповідно його службових обов'язків. Наприклад, «Диспетчер видачі/прийому Персональної Карти Водія» не обов'язково повинен мати доступ до функцій управління співробітниками, реквізитами Транспортного Підприємства та ін., що не відносяться до його компетенції. У деяких випадках, певні групи працівників не повинні навіть підозрювати про існування певних спеціальних функцій. Тобто набір видимих ​​і дозволених для виконання операцій повинен формуватися динамічно для кожного користувача. Різним ПК можуть бути призначені однакові Основні Функції (наприклад, виділені ПК диспетчерів).

РЕКВІЗИТИ

Дана форма повинна містити наступну візуальну інформацію:

 • Повна адреса даного Транспортного Підприємства, включаючи адресу Електронної Пошти і Номер Телефону відповідальної особи для оперативного зв'язку. Ці дані повинні автоматично включатися в Електронну Пошту, яку відправляє підприємство.
 • Адреса Електронної Пошти Центру Управління Міським Транспортом, куди Транспортне Підприємство щодня відправляє свою Електронну Пошту. Автоматичний обробник входящої Електронної Пошти приймає її тільки із зазначеної адреси.
 • Номери телефонів, за якими міжміські Транспортни Засоби в яких встановлені GSM-модулі обмінюються інформацією з Диспетчерським Центром. Ці номери відповідають 3-м можливим для запису в Персональну Карту Водія. Міські Транспортні Засоби проводять обмін інформацією дешевшими каналми обраної MESH-мережі і використовують для авторизації відповідні Унікальні Ідентифікатори.
 • Тектови і аудіо-файли, що містять поточні назви всіх зупинок, що обслуговуються даним підприємством. При цьому, в Базі Даних повинні бути передбачені по два поля на кожну зупинку, що містять значення хеш вмісту зазначених файлів. Перше поле містить хеш поточної назви, а друге - попередньої. Це необхідно для підтримки можливості перейменування вулиць (див. опис завантаження профілю Інформаційного Табло).

РІВНІ ДОСТУПУ ДО ФУНКЦІЙ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

У більшості випадків Основні Функції Програмного Забезпечення, що призначаються для кожного ПК в мережі, мають Підлеглі Функції. Дана форма призначена для опису обмежень доступу до Підлеглих Функцій, відповідно службових обов'язків співробітників. Передбачається 10 Рівнів Доступу відповідно для 10-ти груп співробітників. 11-й рівень (нульовий) забороняє доступ до Програмного Забезпечення. Форма надає зручний графічний інтерфейс користувача, виконаний у вигляді «дерев» і «гілок» з Основних і Підлеглих Функцій для призначення доступу кожному рівню (групі співробітників).

СПІВРОБІТНИКИ

Дана форма повинна містити наступну візуальну інформацію про кожного співробітника Транспортного Підприємства:

 • Фотографія з нанесеною на неї датою виготовлення
 • П.І.Б.
 • Дата народження
 • Стать
 • Особистий ідентифікаційний Номер (або Унікальний Ідентифікатор в даному Транспортному Підприємстві)
 • Адреса проживання
 • Домашній телефон
 • Посада (вибір зі списків з можливістю редагування):
      - Директор
      - Диспетчер
      - Працівник Відділу Кадрів
      - Касир
      - Охоронець
      - Диспетчер видачі/прийому Персональної Карти Водія
      - Водій і т.д.
 • Ознака адміністратора. Співробітник з такою ознакою може редагувати важливу первинну інформацію, вже внесену в Базу Даних. Наприклад, державний номер Транспортного Засобу, групу крові водія та ін. подібну.
 • Поточний робочий статус (вибір зі списка):
      - Присутній
      - Відпустка
      - Болен
      - Відрядження
 • Рівень Доступу до функцій даного Програмного Забезпечення (слайдер):
      0 - немає доступу
      1-10 - рівні
 • Пароль доступу до даного Програмного Забезпечення (для Рівня Доступу 0 - поле закрито). Парольне слово не повинно бути читабельним і зберігатися в Базі Даних у вигляді хеша
 • Опціонально тільки для описателей водіїв повинні відкриватися такі поля:
  - Номер посвідчення водія
  - Категорія водійського посвідчення (А, В, і т.д.)
  - Список типів Транспортних Засобів (автобус, тролейбус і т.д.), на яких допущено працювати водій в даному підприємстві
  - Список номерів міських маршрутів, з якими ознайомлений даний водій і допущений до роботи. Передбачається, що один і той же номер маршруту може обслуговуватися різними типами транспорту. Центр Управління Міським Транспортом надає єдину нумерацію маршрутів для всіх транспортних Підприємств міста.
  - Тип і Номер Транспортного Засобу, до якого прикріплений даний водій за замовчуванням (вибір зі списків)
  - Тип і Номер Транспортного Засобу на якому працює водій в даний момент (вибір зі списків). Передбачається, що при поломці і до закінчення ремонту прикріпленого до нього Транспортного Засобу, водій може бути пересаджений на інше. Дане поле не редагується - інформація береться з таблиць Денного Наряду.
  - № маршруту з якого починається робоча зміна водія за замовчуванням (вибір зі списків)
  - № маршруту, на якому знаходиться водій в даний момент (вибір зі списків). Передбачається, що протягом робочої зміни, водій може бути перенаправлений на інші, знайомі йому маршрути. Дане поле не редагується - інформація береться з таблиць Денного Наряду.
  - Група крові (вибір зі списків)
  - Повинна бути передбачена кнопка "Копіювати в файл» для скидання на вказаний носій інформації про водія, необхідної для замовлення Персональної Карти Водія в Сервісному Центрі (фотографія, П.І.Б. та ін.)

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Дана форма повинна містити наступну візуальну інформацію:

 • Тип транспортного засобу (список - автобус, тролейбус і т.д.)
 • Марка по специфікації виробника (список з можливістю редагування)
 • Державний номер (для автобусів) або Унікальний Ідентифікатор Транспортного Засобу в даному підприємстві (для тролейбусів і трамваїв)
 • Дата виготовлення
 • Дата придбання цим Транспортним Підприємством
 • Максимальний можливий термін експлуатації з моменту придбання (років)
 • Номер технічного паспорта
 • Колір
 • Загальний пробіг (км) (поле не редагується)
 • Загальна кількість (поля не редагуються):
      - планове технічне обслуговування
      - дрібних ремонтів
      - середніх ремонтів
      - капітальних ремонтів
 • Дата наступного планового Технічного Обслуговування (поле не редагується)
 • Поточний стан транспортного засобу (список):
  - на маршруті (при виборі, якщо був у ремонті, запросити підтвердження і якщо так - викликати екранну форму «Повернення Транспортного Засобу з ремонту»)
  - в ремонті (при виборі запросити підтвердження і якщо так - викликати екранну форму «Ремонт Транспортного Засобу»)
  - списаний (при виборі запросити підтвердження і якщо так - показати календар для вибору дати)
 • Дата списання ТЗ (поле не редагується)
 • Чекбокс установки Контролера Транспортного Засобу на борту. Якщо відмітка активна (контролер встановлений), то повинні бути доступні наступні поля:

  Поточний статус Контролера Транспортного Засобу:
  - Ок (при виборі, якщо був у ремонті, запросити підтвердження і якщо так - викликати форму «Повернення Контролера Транспортного Засобу з ремонту». Якщо первісна установка контролера, то викликати форму «Установка Контролера Транспортного Засобу» - вибір зі списку ще не встановлених контролерів)
  - в ремонті (при виборі запросити підтвердження і якщо так - викликати форму «Ремонт Контролера Транспортного Засобу»)
  Дата первинної установки Контролера Транспортного Засобу - поле не редагується
  Унікальний Ідентифікатор Контролера Транспортного Засобу - поле не редагується
  Загальна кількість вироблених ремонтів (поле не редагується)
  Якщо були ремонти Транспортного Засобу або Контролера Транспортного Засобу, то повинна бути доступна кнопка «Показати гистограмму ремонтів», елементи визначення періоду перегляду, вибір водія, який керував Транспортним Засобом до моменту ремонту (або всіх водіїв, при яких був зроблений переклад в ремонт) і опції вибору. При натисканні на цю кнопку будується гістограма відповідно обраним параметрам.

КОНТРОЛЕРИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Немає опису

ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТРОЛЛЕРА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Немає опису

РЕМОНТ КОНТРОЛЛЕРА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Немає опису

ПОВЕРНЕННЯ КОНТРОЛЛЕРА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З РЕМОНТУ

Немає опису

РЕМОНТ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Немає опису

ПОВЕРНЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ З РЕМОНТУ

Немає опису

ЗАГАЛЬНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

Дана форма описує основні коефіцієнти вартості ремонтних робіт та планування Технічного Обслуговування і повинна містити наступну візуальну інформацію:

 • Типи Транспортних Засобів, підтримувані даним підприємством (чекбокси)
 • Визначення щодо вартості різних типів ремонтів:
      - Тип транспортного засобу (список)
      - дрібний ремонт - вартість до ...
      - середній ремонт - вартість до ...
      - капітальний ремонт - вартість більш ...
 • Визначення щодо періодичності планового Технічного Обслуговування:
      - Тип транспортного засобу (список)
      - Марка по специфікації виробника (список)
      - 1-е Технічне обслуговування - пробіг до ... км
      - 2-е Технічне обслуговування - пробіг до ... км
      - 3-е і наступні - кожні ... км