Нижче подано короткий опис сценарію роботи служб великого Транспортного Підприємства в складі пропонованого комплексу.

ПРОХIДНА ТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

На прохідній повинні бути встановлені 1-2 ПК з функціями «Реєстрація маршруту». Водій пред'являє оператору свою Персональну Карту Водія, який вставляє її в пристрій зчитування. Якщо Диспетчерський Центр Транспортного Підприємства вже призначив маршрут(и) для даного водія, то необхідна інформація автоматично записується в Персональну Карту Водія. У більшості випадків маршрути і графіки їх зміни незмінні, тому що кожен водій деякий час навчається роботі на них. В Базі Даних також фіксується час виходу водія на роботу.

Якщо маршрут не призначено, то оператор повідомляє про це водієві усно. Спочатку замислювалося внести відповідний маркер «актуальності маршрутної карти». Але в разі відмови сервера Бази Даних Транспортного Підприємства такий підхід заморозив би всю роботу і водій, замість виходу на маршрут, повинен був би очікувати відновлення сервера. У такій ситуації виручає Персональна Карта Водія, тому що в переважній більшості випадків маршрут(и) постійний, і вже записаний в неї. Тобто якщо немає спеціальних рекомендацій про його поточні зміні, водій може працювати навіть без повторного програмування своєї Персональної Карти, тому що необхідна інформація там вже присутня.

Після повернення в Транспортне Підприємство, водій пред'являє свою Персональну Карту Водія на прохідній. Інформація про результати роботи зчитується з неї в Базу Даних підприємства і Карта очищається. Але інформація про маршрути з неї НЕ видаляється. Це передбачено на випадок, якщо в момент наступного виходу водія на зміну, сервер Бази Даних буде перебувати в стані ремонту. В Базі Даних також фіксується час закінчення роботи водія.

ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ

На початку зміни, водій вставляє свою Персональну Карту Водія в слот Контролера Транспортного Засобу, який автоматично тестуе:

  • Персональну Карту Водія
  • Карти маршрутів, записаних в енергонезалежну пам'ять Контролера Транспортного Засобу (звіряються хеші текстових і аудіо-файлів назв всіх зупинок). Якщо виявлені відмінності, то файли автоматично оновлюються.
  • GPS-приймач
  • GSM-модем (для заміських маршрутів) або канал зв'язку іншого обраного типу MESH-мережі (для міського транспорту)

Якщо тестування успішно, то включаються дисплеї і протягом 1 хвилини видається голосове повідомлення «Підтвердіть первинний маршрут». При цьому Контролер Транспортного Засобу зчитує номер першого по порядку маршруту з Персональної Карти Водія, і виводить його на відповідний індикатор. Індикатор блимає. Водій натискає кнопку «Підтв.». Якщо не було реакції водія, то все дисплеї відключаються. Якщо тестування не вдале, то індикатори вимикаються і видається відповідне голосове повідомлення зі списку:

  • Помилка Персональної Карти Водія
  • Помилка карти маршрутів
  • Помилка GPS-приймача
  • Помилка каналу зв'язку

Водій в будь-який момент може самостійно вибрати маршрут з числа записаних в Персональну Карту Водія. Для цього він послідовно натискає кнопку «Маршрут» з частотою не менше 1 раз/сек до появи на індикаторі необхідного номера. Якщо протягом 3-х сек не було повторного натискання кнопки «Маршрут», то Контролер Транспортного Засобу протягом 1 хвилини видає голосове повідомлення «Підтвердіть вибір маршруту». Індикатор блимає. Водій натискає кнопку «Підтв.». Якщо не було реакції водія, то все дисплеї відключаються. Якщо кнопка «Підтв.» натиснута, але водій вибрав НЕ наступний по-порядку маршрут в його Персональної Карті (якщо записано кілька), то це розцінюється як несанкціонована зміна маршруту, і на Диспетчерський Центр Транспортного Підприємства автоматично відправляється повідомлення «Самовільна зміна маршруту», і відповідна інформація автоматично записується в базу даних Транспортного Підприємства. При цьому, Програмне Забезпечення Диспетчерського Центру підприємства повинно мати візуальні і голосові засоби залучення уваги оператора.

ПРИМІТКА: Момент вибір маршруту водієм не означає часу початку роботи на ньому.

Після вибору первинного маршруту (можливо на території Транспортного Підприємства), водій виїжджає безпосередньо в одну з його кінцевих точок.

ПРИМІТКА: маршрут може змінюватися водієм і безпосередньо в кінцевій точці нового маршруту.

Однією з функцій Контролера Транспортного Засобу є періодичне голосове інформування водія про час переходу Транспортного Засобу на інший номер маршруту, запланований в його Персональної Карті Водія. Наприклад, «О 13:00 змінити маршрут на номер 15». Оповіщення проводиться в перший раз за 40 хвилин, і повторюється кожні 10 хвилин до встановленого часу зміни маршруту. Якщо водій не підтвердив зміну маршруту протягом плюс 30 хвилин від запланованого, то на Диспетчерський Центр відправляється повідомлення «Затримка зміни маршруту».

Після досягнення Транспортним Засобом кінцевої точки маршруту (вона ж може бути і початкової), водій натискає кнопку «Маршрут Початок/Кінець ». При цьому, Контролер Транспортного Засобу порівнює дані GPS-приймача з картою поточного маршруту, і якщо координати однієї з 2-х кінцевих зупинок збігаються в радіусі 50 метрів, видає голосове повідомлення. Наприклад, «Кінцева точка маршруту 15».

Якщо швидкість Транспортного Засобу на маршруті менше 5 км/год протягом 2-х хвилин, то Контролер Транспортного Засобу видає голосове повідомлення водієві «Підтвердіть затор» з частотою 1 раз в 5 секунд. При натисканні кнопки «Затор» в Диспетчерський Центр автоматично передається відповідне повідомлення, яке фіксується в Базі Даних Транспортного Підприємства. Ця функція може представляти певний інтерес в плані аналізу дорожньої ситуації, а інформація може стати в нагоді, наприклад, для прийняття рішення про тимчасову зміну маршруту.